Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Kuolemaan johtanut kiilautumistapaturma jäteastian kanssa hississä
2018 
2018-0191
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Hissit  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Hissit, liukuportaat
Hissi  
Ei laitetta
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
  • Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
  • Vaaraa ei tunnistettu
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Työntekijä kuljetti pyörillä varustettua jäteastiaa hissillä. Työntekijä meni hissiin takaperin vetäen perässään jäteastiaa. Hän oli hississä sijoittuneena ahtaasti jäteastian ja hissin takaseinän välissä. Jäteastia oli kallistettuna niin, että sen alareuna oli lähempänä hissin ovea kuin sen kansi. Kun kerrostason ovi sulkeutui, jäteastia oli painautuneena ovea vasten. Kun oven lukko meni kiinni, hissikori lähti alaspäin ja kerrostason kynnys osui jäteastian alareunaan. Hissikorin liikkuessa alaspäin jäteastia nousi irti hissikorin lattiasta, astia kääntyi poikittain ja painoi työntekijän korin takaseinää vasten. Hissikorin liikkuessa edelleen alaspäin jäteastia nousi korissa ylöspäin ja osui kattoon ja hissikori kiilautui paikalleen. Työntekijä oli puristuneena jäteastian ja hissikorin välissä. Kun tapaturma havaittiin, pelastuslaitos ja hissihuoltoliike hälytettiin paikalle, mutta uhrin auttamiseksi ei ollut enää mitään tehtävissä.

Tapaturmaan johtanut välitön syy oli jäteastian alareunan tarttuminen hissikuilussa olevaan kerrostason kynnykseen. Tapaturmaan myötävaikuttaneita syytekijöitä olivat uhrin toiminta, pyörällinen jäteastia ja hissi, jonka korissa ei ollut ovea.

Kiilautumistapaturmat sattuvat usein työtehtäviä suoritettaessa. On tärkeää, että työntekijät, jotka siirtävät korinovettomalla hissillä jäteastian tapaisia suuria esineitä, ovat tietoisia kiilautumisvaarasta ja osaavat toimia oikein.
- Tiedosta kiilautumisvaara.
- Sijoitu hississä oikein. Ison kuorman kanssa seiso sivuseinän vieressä.
- Kuljeta jäteastia aina pystyasennossa niin, että se seisoo vapaasti pohjallaan.
- Jätä turvaväli kuljetettavan esineen ja hissin edustaseinän väliin.
- Älä ahtaudu hissiin ison kuorman kanssa. Laita kuorma hissiin ja mene itse rappusia pitkin perässä.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Tehtävään opastettu henkilö
Seuraus:
Kuolema
Lähteet
Lähde
Tukesin onnettomuusilmoitus
Hissitapaturmailmoitus
Tukesille tullut tieto onnettomuudesta
Aluehallintovirasto
Julkinen media