Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköalan opiskelija sai sähköiskun ohjausjännitejohtimesta
2018 
2018-0129
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Teollisuuslaitos ei tiedossa  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Sähköalan harjoittelija oli purkamassa johdotusta 400 voltin moottorikeskuksen moottorilähdöstä, joka oli jännitteetön lukuun ottamatta ohjausjännitesulakkeelle tulevaa johdinta. Jännitteettömyys muualla oli todettu mittaamalla. Harjoittelija ryhtyi irrottamaan jännitteistä johdinta ohjeiden vastaisesti, jolloin hän sai sähköiskun johtimen ja keskuksen rungon väliltä. Asennustyö oli suoritettu ohjeiden ja alan käytännön mukaan. Kuitenkin työtä suorittaessaan harjoittelijalle oli tullut huomiointivirhe.

Vastaavat tapaturmat yritys pyrkii estämään jännitteisten osien paremmalla eristämisellä ja merkinnällä, mikäli kohdetta ei voida saattaa kokonaan jännitteettömäksi.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Tehtävään opastettu henkilö
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus