Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Nosturi törmäsi tehtaan varasähkölinjaan aiheuttaen valokaaren
2018 
2018-0130
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Vaaratilanne  
Muu teollisuuslaitos  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Koneenkuljettaja ajoi nosturilla tehtaan varalinjaan kiinni jolloin yksi avojohto katkesi ja johdin vaurioitui aiheuttaen valokaaren törmäyskohdassa. Tehtaan keskijänniteverkossa tapahtuma näkyi maasulkuna, alijännitteenä ja ylivirtana. Valokaari sammui, kun varalinjan katkaisija laukesi poistaen jännitteen viallisesta ilmalinjasta. Suurin osa tehtaan moottoreista pysähtyi aiheuttaen näin tehtaan pysähtymisen.

Tapaturma aiheutui kun koneenkuljettaja ajoreittiä valitessaan teki arviointivirheen eikä noudattanut annettua reittiohjeistusta. Yritys teki kirjallisen ohjeistuksen riskistä saataville sekä vanhoille että uusille koneenkuljettajille. Ilmalinjojen merkitsemismahdollisuudet myös huomioidaan tarkemmin.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus