Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköasentajalle sähköisku jännitteisestä muuntajan navasta
2018 
2018-0133
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Ulkoalue  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Sähköasentajan käsi kosketti mittausjännitteestä jännitteistä muuntajan napaa käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. Muuntajan paljaita osia ei oltu suojattu, vaikka niiden tiedettiin tulevan jännitteisiksi mittausjännitteestä.

Jatkossa yritys ottaa riskiarvioinneissa huomioon mittausjännitteen esiintymisen muussa kuin mitattavassa vaiheessa. Ohjeistuksessa velvoitetaan suojaamaan muut kuin mitattavan vaiheen navat tahattomalta koskettamiselta. Lisäksi mittausjännitteeseen liittyviä vaaroja korostetaan perehdytyksessä.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus