Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Niittokone osui jännitteiseen maakaapeliin aiheuttaen valokaaren
2018 
2018-0137
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Ulkoalue  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Puutteellinen asennus (tahaton)  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Kaupungin niittokoneen kuljettaja teki tiealueen raivaustöitä. Pinnalle oli jäänyt peittämätön, jännitteinen maakaapeli. Kuljettaja ei huomannut maakaapelia, jolloin niittokoneen terät osuivat maakaapeliin aiheuttaen noin tunnin sähkökatkoksen alueella. Kuljettaja ilmoitti asiasta heti esimiehelleen ja sen kautta paikallinen sähköalan urakoitsija tuli korjaamaan vikaa.

Tapaturma aiheutui kun maakaapelia oli rakennettu talviolosuhteissa ja tällöin pinnalle jäänyt maakaapelin jatkos oli jäänyt huomioimatta runsaan lumen tulon takia.

Kaupunki ohjeistaa tekemään maakaapeleiden peitot maan sisään ennen lumien tuloa ja seuraamaan tarkemmin kaikkia työvaiheita. Myös sähköasennusstandardit asettavat vaatimuksia kaapelien asennussyvyydelle ja merkitsemiselle.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus