Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Purkaja sai sähköiskun
2018 
2018-0138
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Ei tiedossa  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Puutteet koulutuksessa, ohjeistuksessa tai perehdytyksessä
Remontointikohteessa uusittiin alakatto ja valaistus. Purkajat katkoivat itse valaisimista johdot. Osa oli purkamassa väliseinää, jossa oli valaistukytkin. Kun valaistuskytkintä oli käsitelty, katkaistu kaapelista tuli jännitteinen ja se osui tikapuilla työskennellyttä purkajaa. Tapaturma aiheutui kun remontointikohdetta ei oltu tehty ennen purkua jännitteettömäksi. Vastaavat tapaturmat yritys ehkäisee ohjeistamalla, että purkualueet tulee rajata selvästi.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus