Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköalan opiskelija sai sähköiskun pistorasiasta
2018 
2018-0140
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteet  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Rakennustyömaa tai muu väliaikainen rakennelma  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
 
0-1000 V AC
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Työmaalla kaksi asentajaa ja harjoittelija purkivat sähkökalusteita remontin vuoksi. Asentajat tekivät lähdön jännitteettömäksi ja se sinetöitiin asianmukaisesti. Kalusteiden purun jälkeen aloitettiin purkamaan pistorasioita. Huomattiin, että sähköpiirustukset eivät ole ajan tasalla, koska mitattaessa pistorasioissa oli jännitteet. Asentaja irrotti yhden ryhmäsulakkeen keskukselta, sinetöi lähdön ja mittasi pistorasiat uudelleen, jotka olivat jännitteettömiä. Opiskelija sai tehtäväkseen purkaa toisesta huoneesta pistorasian samalla tavalla ja häntä ohjeistettiin mittaamaan jännite. Opiskelija totesi mitattuaan, että jännitettä ei ole. Purettuaan kalusteen peitelevyn hän sai sähköiskun.

Onnettomuus syntyi osittain puutteellisten sähköpiirustusten takia. Lisäksi pistorasiaa ei oltu mitattu peitelevyn irrottamisen jälkeen. Myös mitattaessa jännitteettömyyttä jännitteenkoettimen piikit eivät olleet kunnolla paikoilleen ja näyttivät siten väärän tuloksen.

Vastaavat tapaturmat yritys estää ohjeistamalla jännitteettömyyden mittaamisen ja huolellisuuden tärkeyttä aina peitelevyn irrottamisenkin jälkeen.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Tehtävään opastettu henkilö
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus