Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Kaksi henkilöä saivat sähköiskun katuvalopylväästä
2018 
2018-0142
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Ulkoalue  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Puutteellinen asennus (tahaton)  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Metallista katuvalopylvästä oltiin pystyttämässä keskijännitelinjan lähellä. Sähköasentaja ja valaisinpylvään nostossa avustanut henkilö saivat kummatkin sähköiskun. Nostoa avustava henkilö ohjasi nostoa pylvään tyvestä. Noston yhteydessä pylväs pyörähti ja osui keskijännitejohtoon 20 kV, jolloin työntekijä sai sähköiskun ja loukkaantui. Viereisellä, aiemmin nostetulla pylväällä kytkentätehtävissä ollut asentaja sai myös sähköiskun pylväiden välillä olevan johdotuksen kautta.

Tapaturman aiheutti puutteellinen riskien kartoitus ja tiedonkulun puute sekä jännitteettömyyden varmistus. Sähkötyöturvallisuudesta vastuussa ollut asentaja oli luullut, että läheinen purettavaksi suunniteltu KJ-johto oli jo tehty jännitteettömäksi.

Vastaavat tapaturmat yritys estää kiinnittämällä enemmän huomiota riskienkartoitukseen. Huomioimalla läheiset johdot ja asennettavien tarvikkeiden sekä työvälineiden liikkeet, jotta ei jouduta lähi- tai jännitetyöalueelle. Lähellä olevat johdot tehdään jännitteettömiksi, todetaan jännitteettömyys ja johto maadoitetaan.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus