Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Automaatioasentaja sai sähköiskun kaapelin johtimesta
2018 
2018-0149
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Puutteellinen asennus (tahaton)  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Automaatioasentaja oli uusimassa valvonta-alakeskuksen komponentteja. Kaikki johtimet oli siirretty vanhasta järjestelmästä uuteen ja uusi yksikkö oli asennettu paikoilleen DIN-kiskoon vanhan tilalle. Tämän siirtotyön aikana yksi johdin oli irronnut eri liittimestä ja toisesta yksiköstä kuin mitä työstettiin. Irronnut johtimen pää osui asentajan käteen aiheuttaen sähköiskun.

Jännitemittauksessa huomattiin että johtimessa oli 230V kun siinä olisi pitänyt kytkentäkuvien mukaan olla 24 VAC jännite.
Kytkennät oli tehnyt toinen urakoitsija.

Vastaavilta tapaturmilta yrityksen mukaan vältytään, kun ennen töihin ryhtymistä varmistetaan jännitteettömyys.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus