Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Keskuksessa syttyi valokaari jännitteen mittauksen yhteydessä
2018 
2018-0153
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Vakituisena asuntona käytetty asunto piha-alueineen  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Häiriöselvitysryhmä oli etsimässä mittarinlukua haittaavaa häiriötä kiinteistön pääkeskuksessa. Toinen henkilö mittasi jännitettä normaalin käytännön mukaisesti avonaisen sulakepesän pohjasta, kun keskuksen sisällä syttyi räjähdyksenomainen valokaari. Mittaaja loukkaantui.

Oletettavasti mittapään kärki oli koskettanut varokepohjan kiinnitysruuvia ja samanaikaisesti pohjan vaihekiskoa aiheuttaen oikosulun, joka oli laajentunut kolmivaiheiseksi sulamisroiskeiden aikaansaamana. Mittapään lisäsuoja ei ollut käytössä.

Yritys ohjeistaa, että mittapään lisäsuojaa tulisi käyttää jos vastaava oikosulkuvaara on olemassa. Lisäksi, jos mahdollista, jännitemittaus tulisi aina suorittaa pienen suojaavan sulakkeen takaa.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus