Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku laitettaessa käsikäyttöistä nostinta lataukseen
2018 
2018-0178
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteet  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
 
0-1000 V AC
Syyt ja kuvaus
Laitteen vikaantuminen  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Laittaessaan käsikäyttöistä nostinta lataukseen henkilö sai sähköiskun. Pistotulppa oli kulunut käytössä sekä vikaantunut. Se korjattiin huoltomiesten toimesta. Yrityksessä tarkastettiin kaikki vastaavat laitteet läpi ja varmistettiin, että vikavirtasuojat ovat käytössä. Tapaturma käytiin yrityksessä läpi ja muistutettiin, ettei vikaantunutta laitetta saa käyttää, mikäli vika huomataan.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus