Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköverkkoasentaja sai sähköiskun vuotavasta AMKAn JT-liittimestä
2018 
2018-0155
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Ulkoalue  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Sähköverkkoasentaja mittasi pylväässä talon syöttöjohdon jännitteitä. Asentajan käsi osui vanhoihin JT-liittimiin, minkä seurauksena asentaja sai sähköiskun.

Välittömästi sähköiskun jälkeen tarkistettiin johtimien eristys, eikä havaittu eristevaurioita. Eriste kuitenkin vuoti jostakin, mikä yhdessä kostean työkäsineen kanssa edesauttoi sähköiskun saamista. Vanhentunutta liitintä ei oltu otettu huomioon oman työn riskienarvioinnissa.

Yritys korostaa huolellista turvallisuusriskien arviointia vastaavien onnettomuuksien ehkäisyssä. Henkilöstölle järjestettiin myös perehdytystuokio sähkötyöturvallisuudesta.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus