Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku pistorasiakeskuksesta
2018 
2018-0161
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Ulkoalue  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Laitteen vikaantuminen  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Työryhmä siirsi sähköistetyn raiteen vieressä olevaa pistorasiakeskusta. Työryhmä oletti, että keskuksien sähkönsyöttö oli katkaistu, koska keskus oli merkinnän mukaan poistettu käytöstä ja keskuksen pääkytkin käännetty 0-asentoon. Keskuksen viereisellä radalla tehtiin muutostöitä, joiden vuoksi sähköradan suojamaadoitusjohdin oli poistettu. Keskuksen siirron yhteydessä yksi kaapeliliitin murtui ja vaihejohdin osui keskuksen runkoon. Asentaja sai sähköiskun koskettaessaan keskuksen runkoa.

Onnettomuuden syynä oli keskuksen suojajohtimen poistaminen ja väärä olettamus jännitteettömyydestä. Myös keskuksessa ollut virheellinen merkintä vaikutti onnettomuuden syntymiseen, koska vaaraa ei osattu tunnistaa. Keskuksella ei ollut tapahtumahetkellä suojamaadoitusjohdinta, koska ei oltu huomioitu että kun suojamaadoitusjohdin oli poistettu, poistui myös pienjänniteverkon suojamaadoitus.

Vastaavat onnettomuudet yritys ehkäisee opastamalla ja perehdyttämällä asentajia pienjänniteverkon maadoituksista sekä muistuttamalla sähköturvallisuudesta ja oikeista merkinnöistä.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus