Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Pienjännitekojeiston oikosulku aiheutti valokaaren
2018 
2018-0162
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Ulkoalue  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Liian lähelle jännitteisiä osia meneminen (esim. ilmajohdot, muuntamo)
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Maakaapeleiden irrotus oli päätetty tehdä jännitetyönä avointa kiskojärjestelmää käyttäen, eli siirretään yksi ryhmä kerrallaan läheiselle muuntajalle, käytössä olevien ohjeiden mukaisesti. Kun maakaapelin vaihejohdinta oltiin irrottamassa muuntajan pienjänniteosasta, kiinnitysruuvi putosi suoraan avoimen kiskojärjestelmän johtimiin ja aiheutti oikosulun. Syntyi valokaari, joka sytytti sähköaseman. Henkilövahingoilta vältyttiin.

Tapaturman syinä olivat väärät työmenetelmät eikä saatavilla olevia ohjeita noudatettu. Jotta vastaavilta onnettomuuksilta vältyttäisiin jatkossa, yritys ohjeistaa että työ avointa kiskojärjestelmää käyttäen tehdään jännitteettömänä. Tapaus käydään myös läpi kaikkien asentajien kanssa.


Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus