Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Työntekijä sai sähköiskun testatessaan polttimen toimintaa
2018 
2018-0164
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Muu teollisuuslaitos  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Puutteet huollossa ja kunnossapidossa  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Työntekijä oli tarkastamassa polttimen kytkennän oikeellisuutta ja sai sähköiskun. Sähköisku johtui keskuksessa olleesta väärästä kytkennästä. Tuote oli jäänyt jännitteiseksi, kun käyttöönottotoimenpiteiden jälkeen havaitut virheet oli jätetty korjaamatta. Lisäksi jännitteettömyyttä ei oltu osoitettu työntekijälle luotettavalla tavalla.

Yritys korostaa, että ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa tulee aina suorittaa tarkastus. Henkilöturvallisuus tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa erityisen hyvin.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus