Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Kalkkimaitopäästö vesistöön prosessiohjausjärjestelmän häiriön vuoksi
2018 
2018-0169
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Nestevuoto  
Laitevaurio
Puunjalostus, kartonki- ja lastulevytehtaat  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Prosessilaitteisto  
Muu: Ohjausjärjestelmä
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Komponentin / koneen virheellinen toiminta  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Prosessiohjausjärjestelmän häiriön vuoksi prosessin ohjauskyky menetettiin. Laitteet jäivät pääasiallisesti ajoon, mutta niitä ei pystynyt operoimaan eivätkä säädöt toimineet. Tämän seurauksena yksi säiliö alkoi kaatamaan yli kanaalijärjestelmään. Ohjausjärjestelmän toimimattomuuden vuoksi kanaalijärjestelmän pumput eivät pystyneet pumppaamaan kaikkia nesteitä jätevedenpuhdistamolle. Seurauksena kanaalivesiä päätyi ylikaatona vesistöön. Päästön kokonaismäärä oli yli 100 kuutiota. Osa päästöstä oli puhtaita kanaalivesiä ja osa kalkkimaitoa.

Ohjausjärjestelmä saatiin toimintakuntoon resetoimalla prosessiasemat, minkä jälkeen prosessi saatiin takaisin ajoon. Korjaavana toimenpiteenä on ohjausjärjestelmä kahdennettu. Yrityksen mukaan kahdennuksen pitäisi turvata operointi, vaikka toinen järjestelmistä menetettäisiin. Kyseinen kahdennuksen toiminnallisuus ei tässä tapauksessa toiminut.

Pahimmillaan yrityksen mukaan olisi voinut tapahtua päästön leviäminen tehdasalueen lähivesistöön. Pienehköjä ympäristövahinkoja kuten kalakuolemia paikallisesti (noin 10 metriä purkupisteestä). Näin ei käynyt, koska prosessipumppauksia pysäytettiin paikallisesti esim. turvakytkimistä, jotta kemikaalien pumppaukset saatiin pysäytettyä. Myös ihmiset saivat tiedon vuodosta viivytyksettä.

Seuraukset
Kemikaalia vesistöön  
Aineet
 
Kalsiumhydroksidi
Uhrit
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti