Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Syöpynyt reikä säiliön liitoskohdassa aiheutti rikkihappovuodon
2018 
2018-0170
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Nestevuoto  
Puunjalostus, kartonki- ja lastulevytehtaat  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Paineettomat varastosäiliöt ja altaat  
Ei laitetta
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Tehtaalla havaittiin rikkihapposäiliön vuoto. Tätä ennen säiliöön oli tuotu täydennyskuorma säiliöautolla. Säiliössä oli vuodon havaitsemishetkellä kymmeniä kuutioita rikkihappoa. Vallitilan pinnanmittaus antoi hälytyksen valvomoon, jolloin henkilö kävi tarkastamassa tilanteen ja totesi säiliöstä lähtevässä imuyhteessä olevan vuodon. Vuodon aiheutti muutaman millimetrin kokoinen syöpymä imuyhteen ja säiliön liitoskohdassa. Syöpymä aiheutti noin metrin korkuisen ”suihkun” suoraan ylöspäin. Suihku pysyi vallitilassa, eikä täten aiheuttanut vaaraa ihmisille eikä ympäristölle.

Vallitilaan oli vuotanut arviolta 300 litraa väkevää rikkihappoa. Henkilökunta päätti hälyttää pelastuslaitoksen paikalle. Pelastuslaitos tukki muovipannalla pistemäisen vuodon ja tyhjensi vallitilan muovikontteihin. Samaan aikaan oli soitettu kuorman tuonut säiliöauto takaisin tehtaalle ja pelastuslaitos tyhjensi säiliön siihen. Viallinen putkiyhde poistettiin ja korvattiin uudella. Säiliö täytettiin uudelleen ja otettiin käyttöön. Vallitilasta poistettu rikkihappo laimennettiin ja johdettiin tehtaan puhdistamolle.

Tapahtuneesta kemikaalivuodosta ei missään vaiheessa aiheutunut vaaraa ihmisille eikä ympäristölle. Alueella työskentelevät ihmiset saivat tiedon vuodosta viivytyksettä. Jatkotoimenpiteenä yritys aikoo suorittaa säiliön perusteellisen tarkastuksen.


Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Aineet
 
Rikkihappo
Uhrit
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti