Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Varomaton kaivutyö aiheutti maakaasuputken vaurion ja kaasuvuodon
2018 
2018-0173
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Maakaasu  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Rakennustyömaa tai muu väliaikainen rakennelma  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Putkisto  
Putki, letku
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Maakaasuputken ja liikennöidyn tien lähellä tehtiin kaivutyötä. Kaivuvalvoja tarkasti, että työmaa oli perillä kaasuputkien sijainneista ja ohjeisti urakoitsijat varovaisuuteen, sekä varmisti lähimpien sulkujen sijainnin. Kaivutyötä suorittaessaan kaivinkoneen kuljettaja ei noudattanut annettua ohjeistusta, vaan vaurioitti kauhalla kaasuputkea. Vauriohetkellä kaivumontussa oli yksi työntekijä.

Kaivuvalvoja ilmoitti asiasta työnjohdolle ja aloitti toimenpiteet tapahtuneen onnettomuuden rajaamiseksi. Hän antoi käskyn sulkea tie liikenteeltä ja lähti sulkemaan kaasunpainetta lähimmältä venttiililtä. Kaasun vuoto oli saatu loppumaan ja noin vajaan tunnin päästä tie avattiin liikenteelle. Urakointi tilattiin kiiretyönä korjaamaan putkistoa ja vauriokohtaa alettiin valmistelemaan putkityötä varten.

Onnettomuuden syynä oli, ettei kaivaja noudattanut riittävää varovaisuutta kaivaessaan linjaa näkyviin. Korjaavana toimenpiteenä ohjeistettiin urakoitsijaa uudestaan sekä työn suunnittelijan kanssa käytiin tapahtuma läpi, jonka johdosta suunnitelmaa muutettiin.

Pahimmillaan maakaasu olisi voinut syttyä ja aiheuttaa räjähdyksen. Kaivuvalvoja toimi tilanteessa oikein ohjeistamalla tapahtumapaikalla toimijoita mm. katkaisemaan liikenteen tiellä sekä menemällä itse sulkemaan kaasun tulon sulkuventtiilistä.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti