Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Luvaton kaivutyö aiheutti maakaasuvuodon
2018 
2018-0174
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Maakaasu  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Liikenneympäristö  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Putkisto  
Putki, letku
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Luvaton kaivutyö kaasuputkiston alueella aiheutti kaasuvuodon kun muoviputki kaivettiin poikki. Palokunta saapui paikalle ja soitti työnjohtoon. Puhelun aikana pelastuslaitos varmisti sulkuventtiilien tunnusten perusteella kaasuverkoston paineettomuuden ja ilmoitti tapahtuvasta henkilöevakuoinnista. Työnjohdon tullessa paikalle, kaasua ei enää ollut havaittavissa ilmassa ja eristys purettiin. Työnjohto antoi ohjeistuksen toiminnasta aloittaa korjausvalmistelut.

Onnettomuuden syynä oli, ettei kaivaja ollut ilmoittanut kaivuutyöstä eikä putken näyttöä oltu tilattu. Korjaavina toimenpiteitä alueella toimivia infrarakentajia muistutettiin ja ohjeistettiin erillisellä sähköpostilla kaasulinjalla työskentelystä. Käytäntönä on, että aina kun näyttötyö tilataan, niin näytön pyytäjä saa erillisen ohjeen kaasulinjalla työskentelystä.

Yrityksen mukaan pahimmillaan maakaasu olisi voinut syttyä ja aiheuttaa räjähdyksen. Räjähdyksestä ja palosta olisi saattanut aiheutua mahdollisia ympäristö, henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Näin ei käynyt koska palokunta saapui paikalle ja sulki maakaasuventtiilin sekä ohjasi ihmiset pois tapahtumapaikan läheltä.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Aineet
 
Maakaasu(kaasu)
Uhrit
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti
Yritykseltä saatu raportti