Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Etyleeniglykolivuoto lämpökeskuksella viallisen varoventtiilin vuoksi
2018 
2018-0177
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Painelaitteet, Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Nestevuoto  
Voimalaitos, lämpökeskus (muu kuin tehtaan oma)  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Putkisto  
Venttiili
Paineellinen putkisto  
Syyt ja kuvaus
Laitteen vikaantuminen  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Puutteellinen toiminta / menetttely onnettomuustilanteessa
Lämpökeskuksella tapahtui etyleeniglykolivuoto. Tuloilman lämmityspiirin paine oli aiemmin syksyllä ollut varoitusrajalla, mistä syystä oli tehty työtilaus ja pyydetty tarkistamaan järjestelmän paineet. Töiden yhteydessä asentaja oli nostanut painetta vahingossa liikaa, jolloin järjestelmän varoventtiili aukesi. Paineen laskettua varoventtiili ei sulkeutunut. Varoventtiilin vuoto levisi lattialle, ja tällöin ei heti huomattu vuotavan vesi-glykoli-liuoksen määrää. Myöhemmässä selvittelyssä paljastui, että varoventtiilin sisällä oli kuonaa estämässä varoventtiilin sulkeutuminen. Vasta järjestelmän uudelleentäytön yhteydessä selvisi poistuneen nesteen määrä 1000 litraa. Kaikki glykoli pääsi järjestelmästä ulos.

Korjaavina toimenpiteinä onnettomuuden jälkeen on kemikaalivastaavien muistutus glykolin haitallisuudesta ja vahinkojen ilmoittamisesta. Toisena menetelmänä on laitoksen glykolipiirin varoventtiilin siirtäminen ylemmäs järjestelmässä, jotta venttiilin auetessa ja jäädessä auki, ei koko järjestelmä pääsisi tyhjenemään.

Seuraukset
Kemikaalia viemäriverkostoon, sadevesiviemäriin  
Aineet
 
Etyleeniglykoli
Uhrit
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti