Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Alumiinisulfaattivuoto sadevesiviemäriin
2018 
2018-0180
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Nestevuoto  
Kemikaalien valmistus  
Toiminta ei tiedossa
Putkisto  
Venttiili
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Viikoittaisen rutiinitarkastuksen yhteydessä operaattori huomasi alumiinisulfaattitankin vuodon varoventtiilistä. Sulfaatti valui läheiseen sadevesiviemäriin. Tankki oli täytetty neljä päivää aiemmin ja vuotoja ei oltu havaittu aiemmin viikolla. Operaattori lähti heti sulkemaan viemäriä ja soitti esimiehelle, jotta saa tankin venttiilin suljettua. Maahan valunut kemikaali imeytettiin. Kemikaaliputkistot tyhjennettiin ja venttiilit suljettiin. Ulkopuolinen yritys tuli tyhjentämään viemärilinjastot. Vallitilasta otettu näyte mitattiin ja sen pH oli 3,6. Vallitilan lumen ja jään päälle laitettiin kalkkia.

Yritys estää vastaavat tapahtumat mm. sillä, että tapauksen jälkeen viemäristön sulku ohjelmoitiin uudestaan ja varoventtiilin laipan tiiviste vaihdettiin. Kommunikaatiota parannetaan kunnossapidon ja laitoksen välillä, varoventtiilin testaus suoritetaan säännöllisesti ja se dokumentoidaan. Yritys aikoo myös tehdä toimenpiteitä estääkseen sähkönjohtavuusmittarin jäätymisen ja järjestää lisälämmitystä, jotta venttiili toimii automaattisesti läpi kylmän ajan.

Jään ja lumen sulettua vallitilasta pH oli 6,3. Ympäristövaikutuksia vesistöön ei yrityksen mukaan tapahtunut, eikä maaperän poistoa tarvinnut tehdä.
Seuraukset
Kemikaalia viemäriverkostoon, sadevesiviemäriin  
Aineet
 
Alumiinisulfaattiliuos
Uhrit
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti