Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Kelkka kaatui, ja matkustaja jäi alle
2018 
2018-0197
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Kuluttajaturvallisuus  

Onnettomuustiedot
Liikenneonnettomuus, muu kuljetuksessa sattunut onnettomuus  
Ulkoalue  
Muu kuljetus, siirto
Ajoneuvo  
Muu: Moottorikelkka
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Uusi henkilö / vähäinen kokemus tehtävästä (tahaton) tai ei kokemusta ollenkaan
  • Puutteet koulutuksessa, ohjeistuksessa tai perehdytyksessä
  • Puutteet vaarojen tunnistuksessa ja niiden merkityksen arvioinnissa
Ohjatulle moottorikelkkasafarille osallistunut kuljettaja ajoi leveässä vasemmalle kääntyvässä mutkassa mielestään hieman liian lujaa. Hän yritti jarruttaa, mutta ei saanut kelkkaa hidastumaan. Kelkka oli ajautunut reitin ulkopuolelle, noussut kelkkauran reunassa olleen kohouman päälle, osunut puuhun ja kaatunut kyljelleen. Kelkan kyydissä ollut matkustaja oli jäänyt kelkan alle, ja hänen kätensä oli jäänyt puristuksiin kelkan telan ja rungon väliin. Kuljettaja oli pudonnut kelkan toiselle puolelle.

Onnettomuuden syyt:
- Liian suuri tilannenopeus
- Kokemattoman kuljettajan ohjaamassa kelkassa oli matkustaja kyydissä
- Kuljettaja ei kyennyt hallitsemaan kelkkaa yllättävässä tilanteessa

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy:
- Kokemattomat kuljettajat eivät kuljeta matkustajia moottorikelkassa.
- Moottorikelkan käsittely opastetaan asiakkaille paremmin ja käsittelyä harjoitellaan ennen safaria
- Opastuksessa käydään paremmin läpi oikeat toimintatavat safarilla tapahtuvissa yllättävissä tilanteissa (esim. miten tulee toimia, jos kelkka ajautuu ulos uralta)
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Tukesille tullut tieto onnettomuudesta