TUKES

Onnettomuustiedot

Perustiedot

Otsikko
Yhteenveto vuoden 2012 sähkötapaturmavaaroista (vaaratilanteet)
Onnettomuusvuosi
2012 
Varo-numero
2012-7102
Tutkintaluokka
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Toimialat
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot

Päätyyppi
Vaaratilanne  
Muut tyypit
Onnettomuuspaikka
Muu: Usea paikka  
Toiminta
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Painelaiteluokka
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  

Syyt ja kuvaus

Tekniset syyt
 
Henkilösyyt
Organisaatiosyyt
Kuvaus
Vuonna 2012 Tukesille ilmoitettiin 10 vaaratilannetta, joissa olisi voinut sattua ihmisvahinkoja sähköiskusta tai valokaaresta. Seuraavassa on esitetty lyhyitä kuvauksia vaaratilanteista. Kuvaukset perustuvat Tukesin saamiin sähkötapaturmailmoituksiin ja ovat osittain tiedoiltaan puutteellisia.

Osa vaaratilanteista sattui puutteellisen tiedonkulun takia tai sähkön aiheuttamaa vaaraa ei tunnistettu. Yhdessä tapauksessa vaaratilanne sattui kun kytkentöjä tehtiin ennen kytkentäsuunnitelman aikataulunmukaista aloitusta. Yhdellä työmaalla oli 20 kV ja 400 V maakaapeleita siirretty jännitteisinä ja tehty maanrakennustöitä jännitteisistä kaapeleista huolimatta.

- Erään taloyhtiön putkiremontin yhteydessä oli verkonhaltijan lukko murrettu kiinteistömuuntamotilasta ja käyty ovella toteamassa tilan olevan vaarallinen. Sähkötilaan kulku suoritetaan tilan haltijan luvalla, eikä maallikko saa liikkua tilassa ilman valvontaa tai opastusta.

- Henkilö työskenteli sähkötilassa ovi suljettuna, jolloin toisen työntekijän oli mahdollista kytkeä sähköt päälle. Sähköt pystyivät kytkeytymään päälle turvarajasta huolimatta, koska ovi oli varustettu ovensulkijalla ja ovi oli sulkeutunut henkilön ollessa sähkötilassa. Korjaavina toimenpiteinä kyseinen työskentely siirretään pois sähkötilasta ja oven mekanismia muutetaan. Standardin SFS 6002 "Sähkötyöturvallisuus" mukaisesti jännitteen kytkentä työskentelyn aikana on estettävä.

- Maanrakennusurakoitsija oli asentanut sähköpylvään jännitteisen 20 kV avojohdon alla siten, että asennettava pylväs oli vaiheiden välissä ja yli ylimmän vaiheen noin metrin. Sähköisku on ollut mahdollinen, varsinkin jos pylvään alaosassa on joku ollut ohjaamassa pylvästä kuoppaan. Työssä ei sattunut mitään, joten pylväs ei ole todennäköisesti osunut johtoihin tai painanut niitä yhteen.

- Asentaja oli pudottamassa johdolle kertynyttä lumikuormaa, kun lumikuorma putosi usealla jänteellä samanaikaisesti. Putoaminen aiheutti voimakkaan värähtelyn johtimissa, mikä sai aikaan yhden johtimen katkeamisen vanhan puristetun jatkon liitoskohdasta. Johtimen molemmat päät putosivat lumelle, mutta kuivan lumen vuoksi maasulkua ei syntynyt. Johtimien päät putosivat n. 3-4 metrin päähän molemmista asentajista. Tapaturmalta ja aineellisilta vahingoilta vältyttiin. Jos vastaisuudessa johtimien suuri värähtely tai siitä johtuva johtimien katkeaminen on mahdollista, olisi syytä katkaista jännite kokonaan linjasta lähimmästä erotuskohdasta.

- Uusia 20 kV kaapeleita piti ottaa käyttöön. Inhimillisen erehdyksen vuoksi sekoitettiin mikä kaapeli oli jatkettu sisään sähköaseman lähtöön. Koska eristevastusmittaus tehtiin sähköaseman päässä, erehdystä ei huomattu kytkentäpyynnössä. Kun jännite kytkettiin päälle, jännite kulki ei-vielä-käyttöönotetun muuntaja-aseman läpi ja edelleen toiselle muuntaja-asemalle, jossa syttyi valokaari, jolloin suojareleet kytkivät pois lähdön. Yritys toteaa, että kaapeli olisi pitänyt varmistaa mittausmenetelmällä ennen käyttöönottoa (ei ainoastaan eristysvastusmittaus), mikä lisäksi maadoituserotin olisi pitänyt olla uudessa muuntaja-asemassa kiinni, vaikka asemaa ei oltu otettu käyttöön.

- Myrskyn aiheuttamien sähkövikojen korjauskytkentöjen jälkeen asukkaalle ilmaantui 0-vika. Kytkentävirhe johtui todennäköisesti siitä, että vanhantyyppisen AMKK:n johtimien harjamerkinnät ja uudet AMKA-merkinnät eivät vastanneet toisiaan.

Muutamassa ilmoitetussa vaaratilanteessa väärä tai puutteellinen toimenpide johti valokaaren syntymiseen tai sen vaaraan, mutta ei kuitenkaan henkilövahinkoihin. Yhdessä tapauksessa aiheutui valokaari muuntamolla, koska muuntamolle tulevat kaapelit oli asennettu ristiin. Toisessa tapauksessa kWh-mittaria asentaessa asentaja oli jättänyt kiristämättä mittarin vaihe- ja nollajohtimet. Vika huomattiin kun sähköt katkeilivat. Löysät liitokset mittarilla voivat aiheuttaa kuumenemista ja valokaaren.

Seuraukset

Ympäristövahingot
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit

Lähteet

Sähkötapaturmailmoitus