Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Moottorikelkka ajautui ulos uralta, osui puuhun ja kaatui
2019 
2019-0117
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Kuluttajaturvallisuus  

Onnettomuustiedot
Liikenneonnettomuus, muu kuljetuksessa sattunut onnettomuus  
Liikenneonnettomuus, muu kuljetuksessa sattunut onnettomuus
Ulkoalue  
Muu kuljetus, siirto
Ajoneuvo  
Muu: Moottorikelkka
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Uusi henkilö / vähäinen kokemus tehtävästä (tahaton) tai ei kokemusta ollenkaan
  • Puutteet koulutuksessa, ohjeistuksessa tai perehdytyksessä
  • Puutteet vaarojen tunnistuksessa ja niiden merkityksen arvioinnissa
Ohjatulla moottorikelkkasafarilla asiakkaan ohjaama kelkka ajautui hetkellisesti ulos kovalta kelkkauralta. Tilanteesta yllättyneenä kelkan kuljettaja painoi vahingossa kaasun pohjaan, minkä johdosta kelkka sinkoutui pitkälle metsään ja osui puuhun. Kelkka kaatui kyydissään kuljettaja ja hänen takanaan istunut matkustaja. Molemmat matkustajat loukkaantuivat pudotessaan kelkasta ja järkyttyivät tapahtuneesta.

Onnettomuuden syyt:
- Asiakas ei kyennyt hallitsemaan moottorikelkkaa hänelle yllättävässä, mutta moottorikelkkasafareille tavanomaisessa tilanteessa
- Kokemattomalle kuljettajalle oli annettu matkustaja kyytiin. Kun moottorikelkan kyydissä on matkustaja, kelkan painopiste muuttuu siten, että kelkan kaatuminen haastavassa mastossa on mahdollista
- Reitti oli kokemattomalle kuljettajalle paikoittain liian vaikea, erityisesti suhteessa aiempaan ajokokemukseen ja annettuun perehdytykseen.

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy:
- Kokemattoman henkilön ei anneta kuljettaa matkustajaa moottorikelkalla
- Moottorikelkkasafareille osallistuville asiakkaille opastetaan oikeat toimintatavat tyypillisimmissä safarilla mahdollisesti tapahtuvissa poikkeamatilanteissa.
- Kokemattomia kuljettajia ei viedä liian vaativille reiteille
- Moottorikelkkasafareiden riskien arvioinnissa tunnistetaan paremmin reittien vaativuus, vaaranpaikat ja asiakkaiden mahdollisuudet suoriutua reitistä turvallisesti.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Tukesille tullut tieto onnettomuudesta