Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Moottorikelkka kaatui rinteessä
2019 
2019-0119
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Kuluttajaturvallisuus  

Onnettomuustiedot
Liikenneonnettomuus, muu kuljetuksessa sattunut onnettomuus  
Liikenneonnettomuus, muu kuljetuksessa sattunut onnettomuus
Ulkoalue  
Muu kuljetus, siirto
Ajoneuvo  
Muu: Moottorikelkka
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
  • Uusi henkilö / vähäinen kokemus tehtävästä (tahaton) tai ei kokemusta ollenkaan
  • Vaaraa ei tunnistettu
  • Puutteet koulutuksessa, ohjeistuksessa tai perehdytyksessä
  • Puutteet vaarojen tunnistuksessa ja niiden merkityksen arvioinnissa
  • Riittämätön valvonta
Ohjatulla moottorikelkkasafarilla kelkat nousivat jäältä rantapenkalle. Asiakas ohjasi kelkan jyrkästi poikittain rinteeseen yrittäen koukata penkan kautta takaisin jäälle. Rinteessä kelkka ajautui uralta ulos ja kaatui sivuttain kyydissään kuljettaja ja tämän takana istunut matkustaja. Matkustaja yritti ottaa kelkan kaatuessa jalalla tukea maasta. Matkustaja loukkaantui vakavasti jalan jäädessä kelkan alle.

Onnettomuuden syyt:
- Kuljettaja ei ollut tunnistanut kelkan kaatumisriskiä rinteessä.
- Reitti on onnettomuuskohdassa ollut kuljettajalle liian vaikea.
- Kokemattomalle kuljettajalle oli annettu matkustaja kyytiin. Kaksi päällä ajettaessa kyseisen kelkan painopiste muuttuu siten, että kaatuminen haastavassa maastossa on mahdollinen.

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy:
- Kokemattomia kuljettajia ei viedä liian vaikeisiin olosuhteisiin tai paikkoihin.
- Perehdytyksessä annetaan asiakkaalle kaikki ne tiedot, jotka tarvitaan turvalliseen ajamiseen valitulla reitillä.
- Vaarojen tunnistamisessa on paremmin huomioitava reittien erityispiirteet ja asiakkaiden kannalta vaikeat kohdat.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Tukesille tullut tieto onnettomuudesta