Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Asiakas ajoi moottorikelkkasafarilla vahingossa toisen asiakkaan päälle
2019 
2019-0118
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Kuluttajaturvallisuus  

Onnettomuustiedot
Liikenneonnettomuus, muu kuljetuksessa sattunut onnettomuus  
Liikenneonnettomuus, muu kuljetuksessa sattunut onnettomuus
Ulkoalue  
Muu kuljetus, siirto
Ajoneuvo  
Muu: Moottorikelkka
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
  • Uusi henkilö / vähäinen kokemus tehtävästä (tahaton) tai ei kokemusta ollenkaan
  • Vaaraa ei tunnistettu
  • Puutteet koulutuksessa, ohjeistuksessa tai perehdytyksessä
  • Puutteet vaarojen tunnistuksessa ja niiden merkityksen arvioinnissa
Asiakkaat A ja B osallistuivat ohjatulle moottorikelkkasafarille. A kuljetti kelkkaa ja B oli kelkassa matkustajana. Reitin alkupuolella A:n kuljettama kelkka oli ajautunut reitin ulkopuolelle. Muun muassa tästä johtuen A:lle ja B:lle tuli matkan aikana erimielisyyksiä, minkä johdosta B ei halunnut jatkaa A:n kyydissä safaria loppuun. Safari pysäytettiin, ja opas pyysi B:n omaan kelkkaansa matkustajaksi. Noustessaan oppaan kelkkaan, B otti tukea oppaan kelkan ohjaustangosta ja painoi samalla vahingossa kaasua. Kelkka oli käynnissä, ja se ajautui kiihtyvällä vauhdilla edessä olleen B:n kelkan perään. A ja B loukkaantuivat lievästi.

Onnettomuuden syyt:
- Opas ei ollut sammuttanut kelkkaa ennen kuin asiakas alkoi nousta kelkan kyytiin.
- Asiakas ei osannut nousta kelkan kyytiin turvallisella tavalla.
- Asiakas ei tiedostanut vaaraa, että kelkka lähtisi liikkeelle.
- Kelkat oli pysäköity niin, että yllättävä liikkeellelähtö johti törmäykseen.
- Erimielisyyksien vuoksi B oli ollut kiihtyneessä mielentilassa.

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy:
- Kelkat sammutetaan, jos asiakkaat liikkuvat jalkaisin niiden ympärillä.
- Asiakkaalle opastetaan, miten kelkkaan noustaan turvallisesti ja mistä voi ottaa tukea.
- Asiakkaiden välisiin erimielisyyksiin ja jännitteisiin puututaan ajoissa.
- Kelkkojen turvalliseen pysäköintiin kiinnitetään huomiota.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
 
Ammatillinen pätevyys:
Maallikko
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Tukesille tullut tieto onnettomuudesta