Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Mittajohtimet samassa kädessä - sähköisku
2019 
2019-0098
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Henkilö oli tekemässä varokekytkimen ylimenovastuksen ja virran mittausta kahdella mittarilla. Mittajohtimet olivat samassa kädessä, kun toinen mittapää osui hänen käteensä. Toinen mittapää oli jännitteisessä osassa.

Yritys estää jatkossa vastaavat tilanteet, kun mittauksia tehdessä jännitteisissä keskuksissa, henkilöt käyttävät jännitetyöhanskoja ja muita suojaimia. Ennen mittausten aloittamista on arvioitava mahdolliset riskit. Kaikki mahdolliset mittaukset on tehtävä ensisijaisesti jännitteettöminä. Yritys myös kertoo, että tällaisissa mittauksissa on käytettävä kumpaakin kättä.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti