Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Asentaja sai sähköiskun kaapelia kytkiessään
2019 
2019-0099
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Rakennustyömaa tai muu väliaikainen rakennelma  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Jännittettömyyden toteamatta jättäminen
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Sähköasentaja oli muuntamossa kytkemässä kaapelia pääkeskukseen, mihin oli aikaisemmin asennettu kaapeli. Kaapeli tuli ulos keskuksesta, mistä syystä ovi oli auki. Ovea ei saa auki ilman, että pääkytkin on käännetty nolla asentoon. Tuntemattomasta syystä katkaisija oli käännetty kiinni-asentoon ja näin ollen lähtevällä puolella oli jännite. Asentaja sai sähköiskun paljaasta osasta.

Asentaja ei mitannut jännitettä syöttökennosta, vaikka tiesi että keskus on muuten jännitteinen. Korjaavina toimenpiteinä on kerrattu ohjeistusta työntekijöille: Varmistettava aina ennen kytkentää keskuksen jännitteettömyys, ja suhtauduttava keskukseen niin kuin se olisi jännitteinen, jos jännitteettömyydestä ei ole varmuutta.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti