Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Öljyvuoto vallitilaan
2019 
2019-0115
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Painelaitteet, Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Nestevuoto  
Laitevaurio
Petrokemia ja öljynjalostus  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Putkisto  
Putki, letku
Paineellinen putkisto  
Syyt ja kuvaus
  • Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen
  • Puutteet huollossa ja kunnossapidossa
  • Puutteet laitteiston toiminnan suunnittelussa
 
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Alimitoitetut resurssit
Säännöllisellä kenttäkierroksellaan voiteluasentaja havaitsi vallissa öljyroiskeita lumessa. Vuoto paikallistettiin säiliön ohituslinjassa olleeseen yhteeseen. Venttiilit suljettiin ja öljy käännettiin kulkemaan toista putkilinjaa. Vuotokohta tyhjennettiin ja siihen asennettiin tulppa ja myöhemmin kohta vahvistettiin komposiittikorjauksella. Vuodon kokonaismääräksi on arvioitu 600 kg ja kestoksi n 1 h.

Yhteeseen oli kertynyt sakkaa, koska ohituslinjassa ei normaalisti ole virtausta ja yhde on alapuolinen tyhjennysyhde. Sakassa olevat komponetit ovat vuosikymmenten saatossa syövyttäneet putkeen reiän. Putkisto-osuudet olivat tarkastuksen piirissä ja seurannassa koska aikaisemmin oli jouduttu tekemään korjauksia kyseiselle osuudelle. Kyseistä putkisto-osuutta oli tarkastettu edellisen kerran vuonna kolme vuotta aiemmin. Yhteen osalta ei ole dokumentaatiota siitä, milloin se on tarkastettu.

Korjaavat toimenpiteet
1. Putkistorakenteen tarkastelu, voidaanko tyhjennysyhde rakentaa yläpuoliseksi, jolloin siihen ei kerry sakkaa.
2. Laajempien putkistokokonaisuuksien uusintojen vieminen pidemmän aikavälin investointiehdotuksiin.
3. Tarkastusresurssien tarkastelu

Mikäli vuotoa ei olisi havaittu niin pian, vuoromäärä olisi voinut olla merkittävästi suurempi, ja vuoto olisi voinut aiheuttaa syttymis- ja tulipalovaaran. Pahemmilta seurauksilta myös vältyttiin, koska putkilinja kulki vuotokohdalla vallitilassa, jossa oli viemäröinti, koska vallitilassa ei normaalisti ole syttymislähdettä, koska asentajan kenttäkierros osui sopivaan ajankohtaan, jolloin vuoto havaittiin nopeasti, ja asentajan tarkkaavaisuuden ansiosta; talviolosuhteissa oli helpompi havaita kauempaa öljyroiskeet lumessa.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Aineet
 
Muut öljyt
Uhrit
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti