Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköasentajalle sähköisku jännitteisestä johtimesta
2019 
2019-0141
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Muu teollisuuslaitos  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Muu asennusvirhe  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Sähköasentaja oli tarkastamassa jakorasian sähkökytkentöjä ja tiesi, että rasia on jännitteinen. Asentajan toisessa kädessä oli WAGO liitin ja toisessa kädessä valaisimen hienosäikeinen johdin. Liitintä käännettäessä sormi ilmeisesti osui johtimen jännitteiseen säikeeseen ja asentaja sai sähköiskun. Työ suoritettiin henkilönostimella, missä on staattisen sähkön purkamiseen tarkoitettu elektrodi.

Onnettomuuden syynä oli, ettei viime hetken riskienarviointia tehty ja työkohde oli jännitteinen.
Tilanteessa yritettiin tehdä tarkastus ja vian etsintä samanaikaisesti. Sähköisku aiheutui johtimen säikeestä, joka oli jäänyt liittimen ulkopuolelle epähuomiossa uutta liitosta tehdessä

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy yrityksen mukaan tapahtuu, kun työkohde tehdään jännitteettömäksi. Jännitteisyys on aina todettava mittaamalla. Kyseistä työtä ei olisi ollut tarpeen tehdä jännitetyönä. Vian etsintä suoritetaan erillisenä mittauksena huomioiden SFS6002.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti