Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköasentalle sähköisku jännitteisestä liittimestä
2019 
2019-0143
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Vakituisena asuntona käytetty asunto piha-alueineen  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Mittarin kytkennänmuutoksen yhteydessä sähköasentaja kosketti vahingossa jännitteiseen pääsulakkeen liittimeen ja sai sähköiskun. Tapaturman syynä oli varomattomuus. Jatkossa vastaavat tapaturmat estetään, kun jännitteiset osat eristetään ja käytetään jännitetyövälineitä.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti