Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Vaarallinen pelastaminen hissistä
2019 
2019-0173
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Hissit  

Onnettomuustiedot
Muu tapaturma, kotitapaturma  
Vakituisena asuntona käytetty asunto piha-alueineen  
Hissit, liukuportaat
Hissi  
Ei laitetta
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Komponentin / koneen virheellinen toiminta  
  • Määräysten tai ohjeiden vastainen toiminta
  • Vaaraa ei tunnistettu
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Hissin kori oli pysähtynyt kerrosten välille ja henkilö oli jäänyt loukkuun hissiin. Hissihuoltoliikkeelle oli ilmoitettu asiasta, mutta ennen kuin asentaja ehti paikalle, oli pelastaminen jo tehty paikalla olleiden putkimiesten toimesta. Asentajan saapuessa hissin ovet olivat auki ja korin lattia oli yli metrin korkeudella kerrostasosta.

Tällaisessa tilanteessa on vaara, että korista pelastettavat tai sivulliset tippuvat hissikuiluun. Lisäksi on vaara, että hissikori lähtee liikkeelle silloin, kun henkilö on ujuttautumassa pois korista.

Hissistä pelastaminen tulee aina jättää hissihuoltoliikkeen tehtäväksi. Pelastaminen vaatii ammattitaitoa ja hissitekniikan tuntemusta. Pelastaminen tehdään ensisijaisesti siten, että hissikori siirretään kerrostason oven tasalle.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti