Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköisku vaippavianhakulaitteen mittausjännitteestä
2019 
2019-0172
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Muu: Sähkönjakeluverkko  
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Asentajat olivat paikantamassa kaapelivikaa vaippavianhakulaitteella. Asentajat keskustelivat mittaustuloksesta jolloin toinen asentajista sammutti vianhakulaitteen päävirtakytkimestä, jolloin vianhakulaite ei pura mittausjännitettä mitattavasta kaapelista. Mitattavaan kaapeliin jäi latausjännite. Mittausjohtimia kaapelista irrotettaessa purkautui latausjännite asentajan oikean käden etusormeen.

Tapaturman syynä oli mittauksen tekijän keskittymisen häiriintyminen ja laitteen käyttöohjeessa ei riittävän selkeästi mainita mittausjännitteen purkamista.

Yrityksen mukaan mittalaitteen ohjeita täydennetään ja mittalaitteeseen laitetaan suomenkielinen turvaohje latausjännitteen purkamisesta .Koulutettujen asentajien kanssa kerrataan latausjännitteen purkaminen ja sen tärkeys.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus