Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Sähköverkkoasentajat saivat sähköiskun huonon liitoksen takia
2019 
2019-0188
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot
Työtapaturma  
Muu: Sähköverkko  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Puutteellinen asennus (tahaton)  
Vaaraa ei tunnistettu
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Tapauksen kulku
Asentajat olivat vaihtamassa vanhaa huonokuntoista pylvästä uuteen ja siirtämässä runko- sekä talojohtoa uuteen pylvääseen. Kohteessa riippukierrejohto oli kosketusetäisyydellä maasta, tukivaijeri väärässä suunnassa ja pylväs kallistunut. Riippukierrejohdon maadoitusjohdon liitos oli tehty virheellisesti. Kun riippukierrejohtoa kiristettiin, kannatusköyden liitos löystyi, minkä seurauksena maadoitusjohto katkesi ja molemmat asentajat saivat sähköiskun.

Onnettomuuden syyt
- Työryhmä ei huomannut virheellistä asennusta.
- Sääolosuhteet ja puutteellinen varustus jännitetyöhön.
- Talon pääkytkin oli kiinni.
- Riskienarviointia ei oltu tehty.

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy
Riskienarviointi pitää tehdä tarkasti.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen
Lähteet
Lähde
Sähkötapaturmailmoitus