Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Öljy-ilmaseoksen räjähdys
2018 
2018-0203
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Painelaitteet  

Onnettomuustiedot
Painelaiteräjähdys, painelaitteen repeäminen  
Muu teollisuuslaitos  
Prosession ylös- tai alasajo, koneen käynnistys tai pysäytys
Kattilalaitos  
Venttiili
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Tulitikku, tupakka, tupakansytytin, avotuli  
Syyt ja kuvaus
Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Puutteet vaarojen tunnistuksessa ja niiden merkityksen arvioinnissa
Tapauksen kulku
Höyrykattilan polttimen säädön yhteydessä tapahtui tulipesäräjähdys. Polttimen suutinputken sulkuventtiili oli vuotanut kevyttä polttoöljyä kattilaan säätötöiden yhteydessä. Kun poltin käynnistettiin säätötoimenpiteiden jälkeen, kattilassa tapahtui räjähdys, jonka voimasta kattilan polttimen pään saranoidun luukun kiinnitys petti ja luukku avautui. Myös höyrykattilan perän räjähdysluukku avautui. Höyrykattilarakennuksen seinäelementtirakenteen seinä antoi periksi ja petti. Laitoksella työskenteli käynnistyksen aikana kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet.

Onnettomuuden syyt
Polttoaine oli vaihdettu raskaasta polttoöljystä kevyeen. Polttimen soveltuvuus molemmille öljylaaduille oli varmistettu polttimen valmistajalta ennen muutostöitä. Polttimen viritys tehtiin ohjeiden mukaisesti, jossa haetaan useampi toimintapiste, jonka yhteydessä poltinta käynnistetään ja sammutetaan viritysohjelman mukaisesti. Poltin oli kertaalleen jo viritetty alemmalle teholle, koska alkusyksyn vähäisen lämpökuorman takia viritystä ei heti voitu tehdä koko tehoalueelle. Tämän jälkeen höyrykattilaa oli koekäytetty alemmalla kuormalla jo useampi viikko, eikä jakson aikana havaittu mitään normaalista toiminnasta poikkeavaa. Kun kuormatarve loppusyksyä kohti kasvoi, polttimen lopullinen viritys koko tehoalueelle aloitettiin. Viritys suoritettiin poltintoimittajan viritysohjelman mukaisesti ja poltinvalmistajan poltinasiantuntijan tekemänä. Virityksen aikana kevyttä polttoöljyä on vuotanut suutinventtiilin kautta kuumaan kattilaan ja kevyt polttoöljy on höyrystynyt kattilassa. Kun poltin on käynnistetty viritysohjelman mukaisesti, höyrystyneet hiilivedyt ovat syttyneet ja aiheuttaneet äkillisen paineennousun. Paine on purkautunut kattilan varolaitteista ja lisäksi kattilahuoneen ns. kevytrakenteiset seinät ovat pettäneet suunnitellusti paineen purkautumisen varmistamiseksi.

Kun raskaan polttoöljyn käytöstä on näillä alun perin raskaan öljyn käyttöön suunnitelluilla polttimilla luovuttu, poltinohjauksessa oleva öljyn kierrätys saattaa olla riski, sillä kierrätysvaiheessa korkeapaineinen kiertävä öljy voi tihkua kattilaan, mikäli suutinventtiili on viallinen (esim. roska välissä, suutin kulunut tms.) tai jos magneettiventtiili on vaurioitunut, eikä suutinventtiili sulkeudu suunnitellusti.

Tapahtuman todennäköisimpänä aiheuttajana pidetään suutinventtiilin karan välissä ollutta epäpuhtautta, todennäköisesti raskaan polttoöljyn jäämää. Öljymuutoksen yhteydessä suutinventtiiliä ei oltu vaihdettu uuteen. Suutinventtiilin jumiutumisen vuoksi kevyttä polttoöljyä on päässyt vuotamaan kattilan tulitorveen sytytysten aikana ja öljy on höyrystynyt helposti syttyväksi öljy-ilma-seokseksi ja syttynyt räjähdysmäisesti. Onnettomuuskohteessa öljy kiersi polttimen suutintukilla tuuletusvaiheessa, mikä on tarkoituksenmukaista raskaalla polttoöljyllä, mutta ei kevyellä polttoöljyllä.

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy.
Polttimen sekä ohjausjärjestelmän ja -ohjelmiston toiminta tulee selvittää. Kolmannen osapuolen tarkastajan tulisi käydä läpi ohjausjärjestelmä. Kattilalaitoksen riskinarviointi on päivitettävä.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Aineet
 
Kevyt polttoöljy
Uhrit
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti
Yritykseltä saatu raportti