Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Natriumhypokloriittivuoto uimahallin pihassa
2019 
2019-0199
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Nestevuoto  
Liike-, toimisto- tai muu julkinen tila  
Täyttö ja tyhjennys
Paineettomat kuljetettavat  
Putki, letku
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen  
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Tapauksen kulku
Kuljetusauton sisältä olevasta kontista sisäsäiliöön laskiessa letku irtosi ja natriumhypokloriittia valui kadulle n. 100 litraa.

Ilman suojavaatetusta ja hengityssuojaimia altistuminen olisi ollut mahdollista. Pahimmassa tapauksessa kontin kaatuminen ja koko purettavan aineen valuminen sadevesiviemäriin ja kadulle olisi aiheuttanut myös sivullisille altistumista.

Yrityksen mukaan pahemmilta seurauksilta vältyttiin koska yritys oli valmiudessa koko ajan ja toimi turvallisuusnäkökulmat huomioon ottaen, käytti tarvittavaa suojavarustusta ja pääsi heti sulkemaan kontin hanan. Näin estettiin suuremman määrän valuminen ympäristöön.

Onnettomuuden syyt
Auton nostolavaa nostaessa letku irtosi taloon menevästä päästä. Paikalla olivat kaksi uimahallin käytönvalvojaa ja yksi auton kuljettaja ottamassa tuotetta vastaan. Onnettomuuden seuraukset olisivat voineet olla altistumisen natriumhypokloriitille, sekä pahimmillaan kontin alle jääminen.

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy
Jatkossa yritys tekee kiinnitettävän liitoskappaleen talon sisälle säiliöön menevään putkeen.
Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Aineet
 
Natriumhypokloriitti
Uhrit
Lähteet
Lähde
Tukesin onnettomuusilmoitus