TUKES

Onnettomuustiedot

Perustiedot

Otsikko
Konsertin katsojia loukkaantui moshpittauksessa
Onnettomuusvuosi
2019 
Varo-numero
2019-0228
Tutkintaluokka
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Toimialat
Kuluttajaturvallisuus  

Onnettomuustiedot

Päätyyppi
Muu tapaturma, kotitapaturma  
Muut tyypit
Onnettomuuspaikka
Ulkoalue  
Toiminta
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Laiteryhmä
Ei laiteryhmää  
Laite
Ei laitetta
Painelaiteluokka
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  

Syyt ja kuvaus

Tekniset syyt
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Henkilösyyt
  • Uusi henkilö / vähäinen kokemus tehtävästä (tahaton) tai ei kokemusta ollenkaan
  • Totuttu käytäntö
  • Vaaraa ei tunnistettu
Organisaatiosyyt
  • Puutteet koulutuksessa, ohjeistuksessa tai perehdytyksessä
  • Puutteet vaarojen tunnistuksessa ja niiden merkityksen arvioinnissa
  • Puutteellinen turvallisuuskulttuuri
  • Riittämätön valvonta
  • Alimitoitetut resurssit
Kuvaus
Tapauksen kulku
Rock-konsertin aikana lavan edustalla seisseen yleisön joukossa syntyi moshpit- tai circlepit-pyörre, jossa yleisö alkoi pyöriä nopeasti samaan suuntaan sekä törmäillä ja hyppiä toisiaan vasten, osittain hallitsemattomasti. 10 henkilöä sai lieviä vammoja kaaduttuaan tai jäätyään muiden alle, ja yksi ei selvinnyt tilanteesta omin avuin pois. Konsertin valvojat nostivat loukkaantuneet katsomoalueen aidan yli turvaan. Yksi loukkaantuneista sai ensiapua.

Onnettomuuden syyt
Moshpittaus on musiikin alakulttuureihin liittyvä ilmiö. Se syntyy yleisössä osittain spontaanisti, ja artistien ja konsertinjärjestäjien tiedetään myös kannustavan yleisöä moshpittaamaan esim. videonäytöillä olevilla viesteillä. Moshpittaukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta siihen osallistuvien voi olla vaikea päästä tilanteesta turvallisesti pois. Myös sivulliset voivat olla vaarassa. Konsertin järjestäjä ei onnistunut pitämään moshpitiä valvonnallaan hallinnassaan.

Onnettomuuden syinä tunnistettiin myös, että moshpittaus-aluetta ei ollut määritelty. Lisäksi on mahdollista, että valvojilla ei ollut riittävästi koulutusta, kokemusta tai ohjeistusta tilanteen hallitsemiseen

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy
- Yleisön ja artistien ohjeistaminen moshpittauksen suhteen
- Riittävä valvojien määrä (valvonta on ollut puutteellista tai puuttunut kokonaan)
- Yleisön käyttäytymistä pitää tarkkailla jatkuvasti, tilannekuvaa on pidettävä yllä ja vaaralliseen toimintaan on puututtava ennakoivasti.
- Tapahtuman vastuuhenkilöillä on oltava riittävä valmius keskeyttää konsertti tarvittaessa.
- Tapahtuman järjestämiseen osallistuvien tahojen tulee tehdä aktiivisesti yhteistyötä ennen tapahtumaa mahdollisten riskien tunnistamiseksi ja sujuvan yhteistyön varmistamiseksi poikkeustilanteissa.
- Etukäteen on hyvä tunnistaa artistit, joiden esityksen aikana moshpittaus on todennäköistä, ja varauduttava siihen ennalta. Samoin on hyvä tunnistaa, millainen yleisö on herkempi aloittamaan moshpittauksen.Seuraukset

Ympäristövahingot
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit

Lähteet

Tukesille tullut tieto onnettomuudesta