Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Maavallin sisällä olleen putken vuoto aiheutti öljyvuodon maaperään
2020 
2020-0024
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Painelaitteet, Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Nestevuoto  
Varastopaikka / -alue  
Täyttö ja tyhjennys
Putkisto  
Putki, letku
Paineellinen putkisto  
Syyt ja kuvaus
  • Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen
  • Puutteet huollossa ja kunnossapidossa
  • Puutteet testauksessa tai tarkastuksessa
 
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Maavallin sisällä oleva putki oli syöpynyt ja dieselöljyä pumpattaessa linjaan tuli vuoto. Öljyä valui maaperään useita kuutioita ja pilaantunutta maata jouduttiin poistamaan merkittävästi. Vastaavien onnettomuuksien estämiseksi maan alaiset putket tullaan poistamaan.
Seuraukset
Kemikaalia maaperään  
Aineet
 
Kevyt polttoöljy
Uhrit
Lähteet
Lähde
Tukesin onnettomuusilmoitus