Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Kiviauto ajautui ojaan
2019 
2019-0231
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Kaivokset  

Onnettomuustiedot
Liikenneonnettomuus, muu kuljetuksessa sattunut onnettomuus  
Työtapaturma
Kaivos tai avolouhos  
Ajoneuvo- tai junakuljetus
Ajoneuvo  
Ei laitetta
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Syyt ja kuvaus
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Tapauksen kulku
Kuljettaja lähti laskeutumaan kaivoksen pääramppia alas n. 20-25 km/h nopeudella. Päärampissa tuli toinen kiviauto vastaan. Ajoneuvo kulki tämän jälkeen vielä n. 30 m suoraan ennen ajautumista ojaan ja osumista ojan takana olevaan kallioon. Kuljettaja kertoi, että hän torkahti ajaessa ja havahtui tärinään kiviauton suistuessa ojaan, mutta tässä vaiheessa hän ei enää onnistunut oikaisemaan autoa ennen kallioon törmäämistä. Nopeus seinämään osuessa oli vähäinen, kuljettajan arvion mukaan n. 10 km/h. Kuljettaja käytti turvavyötä.

Onnettomuuden syyt
Kuljettajan väsymys / torkahtaminen. Syytä vireystilan hetkelliseen alentumiseen ei löydetty.

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy
Urakoitsija järjesti aiheeseen liittyen turvavartin. Turvavartin yhteydessä painotettiin kuljettajien toimintakyvyn tärkeyttä sekä käytiin läpi toimintamalli. Jos kuljettaja kokee toimintakykynsä heikentyneeksi, ajetaan ajoneuvo sivuun ja
levätään hetki sekä otetaan yhteyttä työnjohtoon. Taukojen aikana on suositeltavaa käydä ulkona vireystilan ylläpitämiseksi. Ohjeistettiin työntekijöitä tarkkailemaan omaa ja muiden kaivoksessa työskentelevien henkistä ja fyysistä jaksamista.

Seuraukset
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
Lähteet
Lähde
Yritykseltä saatu raportti