TUKES

Onnettomuustiedot

Perustiedot

Otsikko
Louhosseinämän sortui lastauksen aikana
Onnettomuusvuosi
2020 
Varo-numero
2020-0054
Tutkintaluokka
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Toimialat
Kaivokset  

Onnettomuustiedot

Päätyyppi
Vaaratilanne  
Muut tyypit
Onnettomuuspaikka
Kaivos tai avolouhos  
Toiminta
Muu kuljetus, siirto
Laiteryhmä
Kaivosteollisuuden laite, kaivostyökone  
Laite
Ei laitetta
Painelaiteluokka
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  

Syyt ja kuvaus

Tekniset syyt
Laitteen vikaantuminen  
Henkilösyyt
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Organisaatiosyyt
Riittämätön valvonta
Kuvaus
Tapauksen kulku
Kiviautoa lastatessa lastaaja huomasi alkavan sortuman. Hän lähti välittömästi peruuttamaan ja vältti niukasti sortuman alle jäämisen, mitä edesauttoi työohjeen mukainen lastaussuunta kohtisuoraan seinämää vasten. Kiviauto oli kaukana seinästä ja ehti alta pois kokeneen kuljettajan nopean tilannetajun ja toiminnan ansiosta. Onnettomuus olisi pahimmillaan voinut aiheuttaa sekä kalusto- että henkilövahingon.

Onnettomuuden syyt
Erisuuntaiset rakopinnat aiheuttivat ns. kiilasortuman, jota on edesauttanut kevään sulamisvesien liike ja paine. Kaivoksella on käytössä tutkajärjestelmä varoittamaan louhosseinämien liikkeistä. Tutka oli havainnut alkavan liikkeen noin kuusi tuntia ennen sortumaa, mutta järjestelmästän automaattihälytys ei ollut toiminut teknisen vian vuoksi.

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy
Vastaavia onnettomuuksia ennaltaehkäistään yrityksen mukaan siten, että
- perustetaan urakoitsijan kanssa säännöllisesti kokoontuva seinämäturvallisuustyöryhmä.
- järjestetään uudelle ajojärjestelijälle tutkakoulutus.
- tutkien kriittiset osat varmistetaan
- tarkistetaan miten rakolinja on tehty ja onnistunut sortuman kohdalla.
- käydään läpi sortuma-alueen kalliomekaaninen tarkastelu.

Seuraukset

Uhrit

Lähteet

Tukesin onnettomuusilmoitus