Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO
Perustiedot
Kuumaöljyvuoto suljetusta järjestelmästä
2018 
2018-0206
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Painelaitteet, Kemikaalit  

Onnettomuustiedot
Nestevuoto  
Muu teollisuuslaitos  
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Prosessilaitteisto  
Ei laitetta
Rekisteröitävä painelaite, määräaikaistarkistettava  
Syyt ja kuvaus
 
Teollisuuslaitoksen lämmönsiirtolaitteistosta vuoti sisätiloihin useita kuutioita kuumaöljyä. Yrityksen henkilökunta huomasi vuodon ja pelastuslaitos hälytettin paikalle. Onnettomuuden syystä ei ollut varmuutta, mutta epäiltiin lämmönvaihtimen vikaantumista tai että painetta on päässyt järjestelmän paisuntasäiliön puolelle.

Pahimassa tapauksessa kuumaöljy olisi voinut aiheuttaa tulipalon tai päästä laajemmin maaperään tai eri viemäriverkostoihin. Vuoto kuitenkin huomattiin ajoissa, jolloin kuumaöljyn leviämistä pystyttiin rajoittamaan viemärit ja putkilinjat sulkemalla.
Seuraukset
Uhrit
Lähteet