TUKES

Onnettomuustiedot

Perustiedot

Otsikko
Sähköisku eristeviallisesta mittalaitteesta
Onnettomuusvuosi
2020 
Varo-numero
2020-0115
Tutkintaluokka
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Toimialat
Sähkölaitteet  

Onnettomuustiedot

Päätyyppi
Työtapaturma  
Muut tyypit
Onnettomuuspaikka
Ei tiedossa  
Toiminta
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Painelaiteluokka
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  
Sähkölaitteisto
 
Jännite
0-1500 V DC

Syyt ja kuvaus

Tekniset syyt
Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen  
Henkilösyyt
Ei tiedossa, ei henkilösyytä
Organisaatiosyyt
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Kuvaus
Tapauksen kulku
Laitetilassa mitattiin akuston kennojännitteitä. Mittajohto oli rikki ja turvalaiteasentaja sai käteensä sähköiskun. Sähköiskun voimakkuus oli 160V DC ja 117V AC, mikä todettiin jälkikäteen mittaamalla. Turvalaiteasentaja kävi ohjeen mukaisesti terveystarkastuksessa.

Onnettomuuden syyt
Tapaturman syynä oli mittajohto, josta oli eristys vaurioitunut.

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy
Jatkossa kyseiset tapaturmat pystytään estämään tarkastamalla mittalaitteet johtimineen silmämääräisesti ennen niiden käyttöä. Tarkastuksessa vialliseksi todetut mittajohtimet hävitetään viipymättä. Ohjeistuksessa kiinnitettävä lisähuomiota siihen, että jännitteisten osien läheisyydessä ei tarpeettomasti oteta tukea johtavista rakenteista.

Seuraukset

Ympäristövahingot
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen

Lähteet

Sähkötapaturmailmoitus