TUKES

Onnettomuustiedot

Perustiedot

Otsikko
Sähköisku maakaapeliin indusoituneesta jännitteestä
Onnettomuusvuosi
2020 
Varo-numero
2020-0127
Tutkintaluokka
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Toimialat
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot

Päätyyppi
Työtapaturma  
Muut tyypit
Onnettomuuspaikka
Liikenneympäristö  
Toiminta
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Painelaiteluokka
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  

Syyt ja kuvaus

Tekniset syyt
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Henkilösyyt
  • Puutteellinen työmaadoitus
  • Jännitetyön vaatimuksien noudattamatta jättäminen
Organisaatiosyyt
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Kuvaus
Tapauksen kulku
Työryhmä oli asentamassa maakaapeleita kaapelikanaaliin, sähköistetyllä radalla (ajolanka 25 kV), ratakuorma-autolla ja kaapelinlevitysvaunustolla. Työryhmä oli katkaisemassa kaapeleita asennuslistan mukaiseen paikkaan. Sähköasentaja suoritti itse katkaisun leikkureilla, pitäen avokäsin kiinni leikkureiden rautaosasta ja samanaikaisesti
nojasi vaunun runkoon toisella kädellä. Maakaapeliin oli indusoitunut jännite sähköradan jännitteisestä ajolangasta. Sähköasentaja sai katkaisutilanteessa sähköiskun kaapelista leikkureiden välityksellä.

Onnettomuuden syyt
Kaapeliin indusoituu pitkillä matkoilla (kaapelivedoilla) jännite sähköradan ajolangasta. Työhön oli varattu jännitekestoiset leikkurit. Sähköasentaja oli vahingossa ottanut avokäsin kiinni leikkureiden metallisosta katkaisutilanteessa ja nojannut toisella kädellä vaunuun, jolloin hän joutui indusoituneen sähköpurkauksen väliin. Kaapeleita ei oltu maadoitettu kummastakaan päästä teknisen haastavuuden vuoksi.

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy
Tarkastetaan katkaisuun käytettävien työkalujen jännitekestoisuus ja käytetään jännitetyökäsineitä. Työryhmälle pidettiin turvallisuustuokio ja työvaihe käytiin läpi yrityksen työtehtävän turvallisuussuunnitelman mukaan. Työstä oli laadittu työvaiheen työ- laatu- ja turvallisuussuunnitelma , mihin päivitettiin tässä vaiheessa korostus indusoituneen sähkön vaaroista ja katkaisussa käytettävistä apuvälineistä ja suojaimista. Ohje käydään läpi työryhmän kanssa.

Seuraukset

Ympäristövahingot
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen

Lähteet

Sähkötapaturmailmoitus