TUKES

Onnettomuustiedot

Perustiedot

Otsikko
Sähköisku indusoituneesta jännitteestä
Onnettomuusvuosi
2020 
Varo-numero
2020-0158
Tutkintaluokka
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Toimialat
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot

Päätyyppi
Työtapaturma  
Muut tyypit
Onnettomuuspaikka
Rakennustyömaa tai muu väliaikainen rakennelma  
Toiminta
Normaali käyttö / tuotantoprosessi / työvaihe
Painelaiteluokka
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  

Syyt ja kuvaus

Tekniset syyt
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Henkilösyyt
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Organisaatiosyyt
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Kuvaus
Tapauksen kulku
Tietyömaalla oltiin nostamassa orsia pylväisiin, kun navakka tuuli pakotti työntekijät pitämään tauon. Työmaadoitukset olivat kiinni linjassa ja tarkoitus oli jättää ne sinne, jotta työtä voitaisiin jatkaa myöhemmin. Kaivinkonekuski kuitenkin jatkoi työtänsä ja pyysi siirtämään työmaadoituksen maapiikin sivuun hänen kaivureitiltään. Maadoitustikkua oli tarkoitus siirtää metri sivuun, joten maadoitustikku otettiin irti maasta ja heti tikun irrottua maasta henkilö kertoi saaneensa sähköiskun. Henkilö piteli maadoitustikkua kaksin käsin. Sähköisku johtui muutaman kilometrin päässä olevasta 110kv ilmalinjasta, joka menee hetken matkaa työskenneltävän linjan mukaisesti ja 110kv linjasta ilmeisesti indusoitui latausjännite aina maadoitustikkuun asti. Työpari oli tietoinen indusoitumisvaarasta, mutta siinä hetkessä asia ei ollut mielessä, eikä myöskään ajateltu, että latausjännite tulisi maatikkuun niin nopeasti ja niin kaukaa.

Onnettomuuden syyt
Virheellinen toimintatapa/inhimillinen erehdys. Työmaadoittamisen ohjeistusta ei noudatettu, vaikka sähköiskun saanut henkilö oli siitä tietoinen. Myrskytilanne saattoi aiheuttaa ajatuskatkoksen, jolloin he eivät muistaneet tilanteessa olevan sillä hetkellä suurempaa vaaraa, vaan ajattelematta siirsivät maadoituspiikkiä.

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy
Tiimeissä käyty/käydään läpi työmaadoittamisen ohjeet uudelleen läpi, sekä indusoitumisesta aiheutuvat riskit.

Seuraukset

Ympäristövahingot
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen

Lähteet

Sähkötapaturmailmoitus