TUKES

Onnettomuustiedot

Perustiedot

Otsikko
Sähköisku AMKA-johdon asennuksessa
Onnettomuusvuosi
2020 
Varo-numero
2020-0175
Tutkintaluokka
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Toimialat
Sähkölaitteistot  

Onnettomuustiedot

Päätyyppi
Työtapaturma  
Muut tyypit
Onnettomuuspaikka
Ulkoalue  
Toiminta
Huolto, korjaus, asennus, muutostyöt, pesu
Painelaiteluokka
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  

Syyt ja kuvaus

Tekniset syyt
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Henkilösyyt
Erehdys/vahinko, lipsahdus tai tilapäinen huomiointivirhe, huolimattomuus
Organisaatiosyyt
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Kuvaus
Tapauksen kulku
Työryhmä oli kiinnittämässä pylväälle AMKAa. Irrotetun AMKAn toinen pää oli kytkettynä alastulon kautta asiakkaan pääkeskukseen. Pylväässä, johon alas laskettu AMKA oli tarkoitus kiinnittää, oli jo kiinnitettynä AMKA-johtoja sekä alas tuleva MMJ-kaapeli että useita AMKA-liittimiä. Näissä pylväällä olevissa johdoissa ja AMKA-liittimissä oli jännite.

Kaksi asentajaa oli nostokorissa ja yksi ohjasi nostokoria maasta käsin. Asentaja nojasi nostokorin reunaan noston ajan kyynärpäillä ja kannatteli samalla aikaisemmin alas laskettua jännitteetöntä AMKAa. Asentaja kuuli kipinöintiä ja hitsausäänen, ja kääntyi äänen suuntaan, kun hän samalla tunsi sähköiskun kyynärpäissään. Toinen korissa ollut asentaja ei saanut sähköiskua, koska hän ei koskenut koriin käsillään. Koria ohjattiin maasta käsin kolmannen asentajan toimesta. Koria ohjannut asentaja ei huomannut liittimiin osumista ennen kuin havaitsi kipinöintiä.

Nostokori osui heilahtaessaan pylväällä olevaan AMKAn liittimeen, jossa normaalisti on suojakuoret. Yhdestä liittimestä oli irronnut suojakuoret ja kun nostokori osui siihen tuli nostokori jännitteiseksi. Nostokori heilahti irti jännitteisestä liittimestä. Lähin sulake oli muuntamolla ja se ei ehtinyt laueta.

Onnettomuuden syyt
Huolimattomuus, koria ohjaavan henkilön huono sijoittuminen

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy
Yrityksen mukaan vastaavat sähkötapaturmat estetään jatkossa, kun paikoissa, joissa on vastaavia liittimiä ja koteloita, työ tehdään vastaisuudessa jännitteettömässä verkossa. Lisäksi tapaturma estetään huollisuudella ja paremmalla näköyhteydellä koria ohjattaessa.

Seuraukset

Ympäristövahingot
Ei ympäristövahinkoja (esim. koko vuoto saatiin talteen)  
Uhrit
 
Ammatillinen pätevyys:
Ammattilainen
Seuraus:
Loukkaantuminen

Lähteet

Sähkötapaturmailmoitus