TUKES

Onnettomuustiedot

Perustiedot

Otsikko
Nestekaasu-säiliöauton lastausputkiston vuoto
Onnettomuusvuosi
2020 
Varo-numero
2020-0193
Tutkintaluokka
Vaaratilanne (Tukesin tutkintaluokka 4) 
Toimialat
Painelaitteet, Kemikaalit  

Onnettomuustiedot

Päätyyppi
Nestevuoto  
Muut tyypit
Onnettomuuspaikka
Puunjalostus, kartonki- ja lastulevytehtaat  
Toiminta
Ajoneuvo- tai junakuljetus
Laiteryhmä
Ajoneuvo  
Laite
Putki, letku
Painelaiteluokka
Paineellinen putkisto  

Syyt ja kuvaus

Tekniset syyt
  • Laitevaurio, materiaalin tai rakenteen pettäminen
  • Sään vaikutus
 
Henkilösyyt
Vaaraa ei tunnistettu
Organisaatiosyyt
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Kuvaus
Tapauksen kulku
Säiliöauto oli tehtaan pihassa. Sääolosuhteet olivat muuttuneet äkisti ja piha oli liukas. Kuljettaja huomasi tämän ja liikkui alueella hitaasti. Liukkauden vuoksi hän myös lähti kiertämään alueella liikkunutta työntekijää kauempaa, ja tällöin auton peräosa lähti luisuun, ja työnsi vetoautoa eteenpäin. Vetoauton oikeassa takakulmassa oleva lastauskaappi osui betonijalalliseen tehdasalueen rakenteeseen, jolloin propaania alkoi vuotaa pohjaventtiilin luota.

Nestemäistä propaania vuoti kymmeniä litroja. Muu kuormassa ollut propaani soihdutettiin osumapaikalla pelastusviranomaisen valvonnassa. Vaurioitunut kalusto toimitettiin valtuutetulle korjaamolle.

Onnettomuus olisi voinut aiheuttaa henkilövahingon ja merkittäviä omaisuusvahinkoja. Suuremmilta vahingoilta kuitenkin vältyttiin, koska osuma tapahtui erittäin hitaassa vauhdissa eikä kohdistunut säiliöön vaan lastausputkiston ympäristöön. Vuotava ainemäärä jäi pieneksi, onnettomuuspaikalla tuuli oli poispäin rakennuksesta, ja aine ei syttynyt.

Onnettomuuden syyt
Erittäin liukas keli.

Vastaavien onnettomuuksien ehkäisy
Osumakohtaan rakennetaan suojakaide estämään betonijalustaan osuminen. Lisäksi tehdaskohtaiseen ohjeistukseen lisätty kuljettajan ilmoitusoikeus/velvollisuus muuttuneiden liikennöintiolosuhteiden ilmoittamiseen.

Seuraukset

Ympäristövahingot
Kemikaalia ilmaan  
Aineet
 
Nestekaasu
Uhrit

Lähteet

VAK-onnettomuusilmoitus