TUKES

Onnettomuustiedot

Perustiedot

Otsikko
Tieltä suistuminen johti tuhansien litrojen öljyvuotoon
Onnettomuusvuosi
2020 
Varo-numero
2020-0195
Tutkintaluokka
Onnettomuus (Tukesin tutkintaluokat 1,2 ja 3) 
Toimialat
Vaarallisten aineiden kuljetus  

Onnettomuustiedot

Päätyyppi
Nestevuoto  
Muut tyypit
Onnettomuuspaikka
Liikenneympäristö  
Toiminta
Ajoneuvo- tai junakuljetus
Laiteryhmä
Ajoneuvo  
Laite
Ei laitetta
Painelaiteluokka
Ei painelaite / laitteella ei merkitystä painelaitteena  

Syyt ja kuvaus

Tekniset syyt
Ei tiedetä, ei teknistä syytä  
Henkilösyyt
Vaaraa ei tunnistettu
Organisaatiosyyt
Ei tiedossa, ei organisaatiosyytä
Kuvaus
Säiliöauton kuljettava väisti tiealueella hitaasti liikkuvaa työkonetta, jolloin auto suistui ulos tiealueelta. Säiliöperävaunun yksi lohko rikkoutui onnettomuudessa ja maastoon valui tuhansia litroja dieselöljyä. Pelastuslaitos esti lisävahinkojen muodostumisen patoamalla vuotoalueelle päässyttä öljyä erillisiin altaisiin sekä imemällä öljyä altaista paikalle tulleisiin säiliöautoihin. Kaatuneen yhdistelmän vaurioitumattomat säiliölohkot siirrettiin imutyöllä toiseen säiliöajoneuvoyhdistelmään. Vaurioitunut kalusto toimitettiin hinauksella säiliövalmistajalle korjaukseen. Ympäristövahinkojen seuranta ohjattiin ympäristövahinkoselvityksiä tekevälle yritykselle.

Onnettomuuden syynä oli säiliöauton liian suuri nopeus tilanteessa, jossa pimeään aikaan valtatien tietyömaa-alueella oli normaalin liikenteen seassa yllättäen liikkunut lähes valaisematon kaivinkone.Seuraukset

Ympäristövahingot
Kemikaalia maaperään  
Aineet
 
Kevyt polttoöljy
Uhrit

Lähteet

VAK-onnettomuusilmoitus